İslam dinine ve Müslümanlara karşı giderek artan ön yargı ve ayrımcılık ile şekillenen İslamofobi (İslam korkusu) özellikle karşılıklı fikir alışverişinin olmadığı, iletişim kanallarının kapandığı toplumlarda giderek artmaktadır. Aşırı ırkçı gruplar daha önce etnik gruplara yönelik yaptıkları kin ve nefret söylemlerini dini ve kültürel boyuta taşarak İslam dinini ve Müslümanları hedef almışlardır.