Yarım asrı aşan bir süreden beri Almanya’da yaşayan, bu ülkenin sadece ekonomisine değil sosyal ve kültürel hayatına da her anlamda olumlu katkılar yapmış olan Türk toplumu içinden geçmekte olduğumuz dönemde toplumun her katmanında çok ciddi bir dışlanma ve ayrımcılık “siyasetiyle” karşı karşıyadır.

Son dönemde Türkiye’yle yaşanan ikili sorunlar bahane edilmek suretiyle Federal düzeyden eyalet ve yerel düzeye kadar çoğunluk toplumunun çeşitli kesimleri ile son dönemde artan aşırı sağ rüzgârdan cesaret alan unsurlar tarafından insanımıza uygulanmaya çalışılan bu dışlama ve marjinalleştirmeye karşı örgütlü ve bilinçli bir şekilde durulmasının toplumsal onur ve saygınlığımızın gereği olduğuna inanıyoruz.

Bu tavırları reddediyoruz.

Hem sivil toplum kuruluşlarımız hem de bireysel düzeyde insanlarımız hayatın sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal her alanında boğucu bir ağırlıkla yaşamakta oldukları bu ırkçılık boyutundaki yaklaşımlara karşı anayasal haklarını örgütlü bir şekilde arama kararlılığına sahiptir.

Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi bu bağlamda derneklerimiz ve insanlarımızın bu kararlılığını ifade etmelerine ve aynı zamanda hukuk yoluyla haklarını aramalarına dönük bir iletişim platformu niteliği taşımaktadır.