KÖLN VE ÇEVRESİ TÜRK DERNEKLERİ İNİSİYATİFİ

İnisiyatif Köln ve çevresinde bulunan Türk derneklerinin oluşturduğu sivil bir platformdur. Son dönemde Türk toplumuna karşı ırkçılık, ayrımcılık, dışlanma eğilimlerinin artması üzerine güç birliği yapmak, birlik ve beraberlik içinde çıkarlarını korumak amacıyla Türk sivil toplum kuruluşları tarafından 2015 yılının Kasım ayında oluşturulmuştur. Sosyal sorumluluk ve kültürel dayanışma bilinci ile ortak hareket eden İnisiyatife üye tüm kuruluşlar kendilerine ve içinde yaşadıkları topluma karşı düşmanlık, kin, nefret söylemleri gelecek hazırlama gayreti içinde olan birey, grup ve yapılarla mücadele edecek ve Türk toplumunu soykırım yapan bir toplum olarak göstermeye çalışan diyalog ve görüşme karşıtı gruplarla aynı çerçevede mücadele edecektir.

  1. İnisiyatif Köln’de bulunan Türk toplumuna yönelik çalışmaları güç birliği yapmak suretiyle gerçekleştirmek ve bu çalışmaları koordine etmek üzere kurulmuştur.
  2. İnisiyatif demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı, bağımsız sivil bir organizasyondur.
  3. Almanya’da Türk toplumunun – Ermeni konusu başta olmak üzere – her türlü haklarını savunmak ve çıkarlarını korumak için insan hakları, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler, demokratik haklar, hukukun üstünlüğü ve anayasa ve yasalar çerçevecisinde mücadele eder.
  4. İnisiyatif; hür, demokratik, insan haklarına uyan, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sınırları içinde yaşayan toplum ve bireylerini eşit haklar vererek koruyan, din ve kültürlere tarafsızlık ilkesi içinde muamele eden tüm devletlerin Anayasa ve yasalarını kabul eder. Almanya Anayasasını ve Eyaletlerinin yasalarını kabul eder.