1. Köln ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun dili, kültürü, gelenekleri ve görenekleri konusunda çıkarlarını savunmak ve bu konuda ortak hareket etmek,
  2. Kavga, çekişme, kriz ve sorun yaratma peşinde koşan Ermeni kökenli kişilerden oluşan bir grubun dilekçesi üzerine Köln’de kamuya ait bir alanda dikilmek istenen sözde ermeni anıtının dikilmemesi için mücadele etmek.
  3. Köln’de barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşama çalışmalarını desteklemek,
  4. Türk toplumunu ilgilendiren konularda resmi, sivil, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, enstitü, eğitim ve öğretim kurumlarıyla görüşmeler yapmak,
  5. Köln ve Bölgesinde Türk toplumunu ilgilendiren konularda ortak projeler yapmak,
  6. Köln’de yaşayan Türk toplumunu bilgilendirmek,
  7. Köln kentinde resmi ve sivil kuruluşları bilgilendirmek,
  8. Anadil, dışlanma, ırkçılık, şiddet, şans eşitsizliği, islamofobi gibi konularda yapılan çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,
  9. Türk toplumunun öz kültür geliştirilmesi imkânı sağlanması konularında katkılar sunmak,
  10. Almanya’da ana dili Türkçeyle ilgili her türlü çalışmaya destek vermek.