Almanya’da özellikle 1990’lı yıllarla birlikte Türk Toplumu ırkçılığın temel hedefi nden biri olmuştur.
Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli, herkesin birbirinin yaşam ve inanış biçimine saygının esas olduğu demokratik bir toplumsal düzene inanmayan ırkçı militanlar insanlarımızı diri diri yakmışlar, sokak ortasında soğukkanlılıkla öldürmüşlerdir.
Halen insanlarımızın yaşadıkları evlere, etkinlik yaptıkları derneklere ve ibadet ettikleri camilere ırkçılar ve PKK militanları tarafından yapılan kundaklama, yakmak girişimi gibi halkımızı terörize etme amaçlı gerçekleştirilen saldırıların büyük ölçüde cezasız kalması ve faillerinin bulunamaması toplumumuzun yaşadığı güvenlik kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Bu kaygıların güvenlik güçleri ve Alman basını tarafından büyük oranda göz ardı edilmesi de bizleri ciddi anlamda endişelendirmektedir.
Son olarak NSU dava sürecinde Almanya’nın bu karanlık yüzüyle yüzleşme konusunda açıkça ortaya konan isteksizlik toplumumuzun güvenliği konusundaki karamsarlığımızı arttırmıştır.
Çoğunluk toplumu tarafından görmezden gelinen bu yaşamsal kaygılarımız konusunda Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi bölgemizde yaşanan olayların polis ve adli merciler nezdinde takibi ve hukuki kanalların sonuna kadar kullanılması konusunda dernek ve insanlarımıza yardımcı olacak bir dayanışma platformudur.