Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Köln Fraksiyonu ile görüşme

Karşılık fikirlerin paylaşıldığı 10 Mayıs 2016 tarihli görüşmede aşağıdaki konular üzerinde mutabık kalınmıştır: Ermenilerin Lembacher Weg in Köln-Brück’te anılarını hatırlamak için anıt taş dikebilirler, ancak üzerinde soykırım olmamalıdır. Dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun SPD savaşlarda, terör eylemlerinde ve tabii afetlerde hayatını kaybeden tüm insanlar için ortak bir anıta olumlu bakmaktadır. Ermenilerin kamuya ait…