İslamofobik eylemler son yıllarda en çok camilere yapılan kundaklama ve gamalı haç çizme, domuz kafası ve kanı ile camiyi kirletme şeklinde yapılmaktadır. Bu konularda da toplumun her kesimiyle iletişim ve dayanışma içinde olunması özellikle de bu tür saldırılara maruz kalan camilerin birbirlerine destek vermesi çok önemlidir.
Bu bağlamda Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi olarak bölgemizde yaşanan İslamofobik içerikli cami/dernek saldırılarına dönük bir bilinç oluşturularak arşivlenmesi bu saldırıların kamuoyunda daha fazla duyurularak, yaşananların “normalleştirilmesinin” engellenmesi için çaba sarf etmeyi öngörmekteyiz.