Demokratik hukuk devletinde hükümet etme meşruiyeti sınırları içinde yaşayan insanların seçimlere katılması ve hem federal hem de yerel yönetimlerde görev alacak yöneticilerini kendilerinin belirlemesiyle gerçekleşir. Bu çerçevede Almanya, Avrupa Birliğinden gelen göçmenlere 1992 yılında Maastricht’te yapılan bir anlaşmaya göre yerel seçimlerde oy kullanma hakkı vermiştir. Bu şekilde Avrupa Birliği vatandaşları Almanya’da ne kadar yaşadıklarına bakılmaksızın yerel seçimlerde katılım hakkı elde etmiştir.
Ancak Avrupa dışından ve Türkiye’den gelen göçmenlerin yaklaşık bir asırdan beri Almanya’da yaşamalarına rağmen siyasal katılım haklarının olmaması ve yaşadıkları yerlerde belediye meclislerini ve başkanlarını belirleme haklarının olmaması onların siyasal katılımlarına engel olmaktadır. Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi siyasal katılım konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirecek ve bu konularda yapılan “NRW-Initiative Kommunales Wahlrecht” gibi aksiyonlara destek verecektir.