Köln ve Çevresi Türk Derneleri İnisiyatifi hoşgörüyü çok kültürlü ve farklı dinlerden insanların barış ve huzur içinde birlikte yaşamalarının temel ilkesi olarak kabul eder.
Hoş görmek, farklı din ve kültürlerden insanlarla karşılıklı iletişim ve görüşme içerisinde olmak, sevgi ve saygıyı yaygınlaştırmak, kin ve nefrete sebep olan düşüncelerden, dışlayıcı hareketlerden uzak durmaktır. İnisiyatif, hoşgörü ortamının oluşması ve sevginin, müsamahanın yaygınlaşması farklı din ve inanış ve etnik gruplarla sürekli görüşme diyaloğu hedef edinmiştir.