Köln’de dini bir cemaatin eğitim kurumunda 20 Ekim 2017 tarihinde Ermeni kültürü ve tarihi üzerine “Sessiz Ağrı- Ermeni Kültürü ve Tarihi” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.
Sözde bir harita gösteren bir resimde, egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok bölgesi ve şehri, Ermenistan olarak gösterildi.
Köln Başpiskoposluğuna ait bir biriminde, bu tür gösterim ve yayınlar sadece çok acı verici ve üzücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda dini olarak çoğulcu kent toplumumuzda diyalog ve iletişimin tüm sınırlarını da ortadan kaldırıyor.
Sunum yapan şahsın bir devletin bölünmesini ele alan abes sunumu, sadece yüzyıllardır devam eden insanların ve kültürlerin dostluğunun ruhuyla çelişmekle kalmıyor, ayrıca meşru da değildir. Program düzenleyenler tarafından kullanılan görsel-işitsel dil, Türk toplumuna yönelik savaş ve mücadele dilidir, diyalog dili kesinlikle değildir.
Bu aksiyonla her türlü sınır aşılmış ve Türk toplumunun hissi yaralanmıştır. Bir ülkenin sınırlarının ihlalinin gösterilmesi ne sosyal barışı destekler ne de sağlıklı bir tartışma kültürü oluşturur.
Egemen bir devleti bölme senaryoları ve savaş sloganlarıyla hiçbir diyalog gerçekleştirilemez ve toplumsal barış güvence altına alınamaz. Aksine, farklı kültür ve dine mensup insanlar arasındaki dostluklar zarar görür.
Türk toplumunun her gün ayrımcılık ve tecritle karşı karşıya kaldığı bu çok hassas dönemlerde toplumlar arasına fitne sokan, ihtilafları destekleyen, toplumu ayrıştıran ve bölen enstitü ve organizasyonların bizim aramızda yeri olmamalıdır.
Bu nedenle, Köln ve çevresindeki Türk Dernekleri İnisiyatifi siyasileri ve birlikleri, kentimizdeki toplumsal barışı korumaya çağırıyor. İnisiyatife üye dernek başkanları “İhtilafları değil, yapıcı çözümleri arıyoruz’’ diyorlar.
54 dernekten oluşan Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi, çeşitli ihtilafları ithal etmek suretiyle barışçıl birlikteliğimize zarar verilmemesi, demokratik özgürlüklerimizin bölücü ve kavgacılar tarafından ortadan kaldırılmaması ve Köln şehrimizin sosyal barışının zarar görmemesi için topluma çağrıda bulunuyor.

Saygılarımızla
Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi