Köln Ermeni Cemaati’nden bir grup, 1915 olaylarına atıfta bulunan bir ‘haçtaş’ın Türk ve Müslümanların da ebedi istirahatgahı ve kamuya ait bir mezarlığa dikilmesi için Köln Belediyesi’ne başvuruda bulunmuştur. Başvuru 3 Kasım 2015 tarihinde Öneri ve Şikâyetler Komisyonunda gündeme alınmıştır. Belediyenin ilgili daire yetkilisi tarafından, söz konusu anıtın “siyasi amaç güttüğü”, “mezarlıkların bireysel anma yeri olması ilkesi” nedeniyle de bu teklifin Mezarlık Yönetmeliği’ne aykırı olduğu yönündeki açık değerlendirmesine rağmen konu Yeşil Alanlar Komisyonuna gönderilmiştir.

Her inanç grubu, kendine ait mekanlarda anma kültürü başta olmak üzere dini ritüel ve kültürel kültlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde yaşatabilme hakkına sahiptir. Ancak, Türk ve Müslümanların da defnedildiği ve kamuya ait bir mezarlıkta dini bir ritüelin siyasete ve polemiğe alet edilerek yaşatılmaya çalışılması açıkça bir provokasyondur. Bu durum, kültürlerarası hoşgörü, huzur ve barışı ilke edinen bir toplumun değerleri ve dirayetiyle alay etmektir.

Hangi millet, milliyet, kültür ve dinden olursa olsun yıllarca barış, kardeşlik, hoşgörü ve saygı çerçevesinde Köln kentinde birlikte yaşamayı temel bir ilke olarak görmüş Türk toplumunu tahkir, tahfif ve tezyif etmiştir. Toplumsal barışı, insan onurunu ve tüm özgürlükleri insani ve siyasi değer olarak gören Köln Sivil Türk Toplumu 44 dernek ve birlikle bir araya gelerek Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatifi’ni oluşturmuştur. İnisiyatif insan hakları evrensel beyannamesinde geçen hükümler, demokratik değerler ve yasal haklar çerçevesinde hareket ederek hiçbir birey ve kurumu siyasi baskı altına alma girişiminde bulunmadan sadece birliktelik ve kardeşlik istenmiştir. İnisiyatif, Köln’de grubu bulunan siyasi parti gruplarını ziyaret ederek toplumsal acılara eşit mesafede duran bir anlayış temelinde geçmiş acılardan yeni nefretler değil, barış içinde birlikte yaşama kültürü yaratılması inancını paylaşmıştır. İnisiyatif, Köln Belediye Başkanı ve Köln toplumunun sorunlarından sorumlu Eyalet ve Federal milletvekillerine mektuplar göndermiş ve sorunun bir tarafı yok sayarak değil, ortak anlayış temelinde çözülmesi için öneriler yapmıştır. Ayrıca, son bir sene içinde Köln kentini tanıyan kanaat önderleriyle düzenli olarak bir araya gelinmiş, çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve problemin çözümü konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi gayretinde olunmuştur. Köln Türk Toplumunun tüm bu olumlu yaklaşım ve uzlaşı arama çalışmalarına rağmen, Köln Belediyesi tarafından alınan bu kararla diyaloğu, iletişim ve görüşmeyi ilke edinen bir toplumun değer, hissiyat ve düşünceleri mevcut konjonktür suiistimal edilmek suretiyle yok sayılmış, siyasi rant kaygısıyla adeta diyalogsuzluk, hırçınlık, çekişme ve çatışmaya prim verilmiştir.

Anıt taş konusunun bütün diyalog, ittifak ve ortak katılımla değerlendirme önerilerine ve birlikte çözüm çağrılarına rağmen, barış ve huzuru telkin ederek ve rehberlikle vazifelendirilmiş din görevlilerinin istek ve dilekleriyle alelacele Köln Belediyesi Ana Komisyonuna getirilerek yangından mal kaçırırcasına karara bağlanması kabul edilebilir demokratik bir tavır değildir.

Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının sadece temsilcisi olduğu toplumun değer ve hassasiyetlerini dile getirmeye çalışmalarını kategorik bir şekilde “milliyetçilik” ile yaftalayarak dışlanmaya çalışıldığı mevcut ortamın bir an önce son bulmasını ve mantıklı ve aynı göz seviyesinde bir iletişim zeminin oluşturulmasını arzu ediyoruz.

İnisiyatif, darılmadan, alınmadan, dağılmadan yaşadığı toplumdan ayrılmadan saygı ve sevgi ilkeleri çerçevesinde bu kararın kabul edilemez olduğunu ilan eder ve bu kararı barışı ve birlikte yaşamayı prensip edinen Köln toplumunun vicdanın kabul etmeyeceği inancını paylaşır. Adalet ve kardeşliğe inanan Köln Türk Toplumu, bu karara karşı tüm siyasi, toplumsal ve hukuki yollara başvuracağını ilan eder, diyalog, iletişim ve birliktelik adına ortak anıt fikrinden vazgeçmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine arz eder.

Saygılarımızla

Köln ve Bölgesi Türk Dernek ve Birlikleri İnisiyatifi

INITIATIVE DER TÜRKISCHEN VEREINE UND VERBÄNDE IN KÖLN UND UMGEBUNG
1. Köln Türkleri Dayanışma Platformu
2. AKultur und Bildungszentrum – Sachsenring
3. Kultur und Integrationszentrum e.V., Köln Neuser Str.
4. Avrupa Kayserililer Derneği Köln,
5. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Köln Merkez,
6. Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Köln
7. Avrupa Trabzon Dernekleri Federasyonu,
8. Sportclub Köln,
9. Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln – Porz,
10. Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln – Kalk,
11. Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln-Clodwigplatz ,
12. Türkisch Islamische Kultur Verein, KÖLN-Meschenich,
13. Türkische Islamische Gemeinde Köln – Chorweiler,
14. Chorweiler Spor Derneği,
15. Köln Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği,
16. Köln Kars Ardahan Iğdır Derneği,
17. Köln Kütahya Köprü Örenliler Derneği,
18. Köln Kütahya Yeşilçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği,
19. Köln Malatyalılar Derneği,
20. Köln Sarıyahşi Kültür Derneği
21. Köln Trabzonlular Derneği,
22. SV Mevlana-Porz e.V.,
23. UETD Köln Bölgesi
24. Deutsche –Türkische Kulturverein e.V.
25. Türk-Ünid-Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği,
26. TGB- Türkiye Gençlik Birliği,
27. Dein Köln-İbrahim,
28. Usa- Akademisyenler Platformu,
29. Atatürk Kültür Evi,
30. Bati Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi,
31. Burdurlular Derneği,
32. Berheim Azerbeycan Kültür Derneği
33. IG Keupstr.
34. Köln Türk Kültür Ocağı,
35. Köln Atürkçü Düşünce Derneği,
36. Barış 1981,
37. Siegburg Trabzon Kultur, Kunst- und Solidaritätsverein e.V.
38. TGB Türkische Jugendvereinigung Köln e.V.
39. MUSIAD Türk İşadamları Derneği
40. Europa Tokat Förder- und Solidaritätsverein e.V.
41. Die Brühler Helden e.V.
42. Aserbaidschanischer Kulturverein Köln e.V.
43. ADD Atatürk Kultur- und Bildungszentrum
44. Almanya Azerbaycan Kültür Evi e.V.