Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi’ne destek veren 57 sivil toplum kuruluşu olarak, yetkililerden, bir takım kural tanımaz, sürekli gerginlik ve ihtilaflardan beslenen bir grup tarafından Köln Hohenzollern Köprüsü’nün seyir platformuna kaçak olarak dikilen bu sözde sanat icrasının acilen kaldırılmasını talep ediyoruz.
Yapılışı itibari ile korsan bir eylem olan bu girişim, provakatif bir eylem olmakla birlikte içeriği ile de, toplum barışını zedeleyecek ve polemik oluşturacak bir söylemlerle dikilen bu obje, yasalara, kamu düzenine, toplumsal uzlaşı kültürüne bir saldırıdır.
Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi kuruluşundan itibaren yasalara ve toplum düzenine saygılı davranmış, yetkilerle sürekli diyalog ve iletişim içinde olmuştur. Toplumsal sorumluluk bilinci ve hoş görü ilkeleri içinde barış ve mutabakat kültürünü diyalog ve iletişimle sürekli desteklemiştir.
İnisiyatif, çekişme ve gerginlik isteyen bir takım gruplara prim verilmesinin toplumsal gerginliklere yol açacağını her platformda dillendirmiştir.
Gerginlik ve ihtilaflardan beslenen grupların hukuka aykırı eylemlerle bu kargaşayı körüklemelerine izin verilmemesi gerektiğini görüşmelerde ve basın açıklamalarında ilan etmiştir. İnisiyatifimiz, barış içinde bir münazara ve münakaşa kültürünü sürekli savunmuştur.
Bu uyarı ve diyalog çalışmalarına rağmen, toplumsal çekişmeyi değişik ve planlı provokasyonlarla körüklemek isteyenlere prim verilerek, Türk ve Müslümanların da defnedildiği bir mezarlığa son derece onur kırıcı bir şekilde polemiğe alet edilmiş bir anıtın dikilmesine izin verilmesi, yasa dışı eylemlere ve hareketlere yol açmıştır.
15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen hukuk dışı girişim belediyemize, Köln’de yaşayan topluma ve tüm kamu kurumlarına bir hakarettir. Belediyemizden ve yetkililerden bu hukuksuz duruma, kamu düzenini hiçe sayan keyfi girişime son verilmesini istiyoruz.
Bununla birlikte, dışlayıcı ve aşağılayıcı uygulamalara toplumsal çekişme yaratmak isteyen ve ırk temelli nefret dışında bir referansı bulunmayan mihraklara karşı Türk toplumu haklı demokratik tepkisini hukuk çerçevesinde ortaya koymayı sürdürecektir.
Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi (KİT) toplumsal birlikteliği ve uyumu destekleyen tüm faaliyet ve girişimleri destekleyecek, ancak toplumu ayrıştırıcı bu tarz girişimlere karşı da alınmadan, gücenmeden ve içinde yaşadığı toplum ile çekişmeden anayasal ve yasal değerlere ve toplumsal mutabakat ilkelerine bağlı bir şekilde demokratik tepkisini verecektir. KİT, diyalog, iletişim ve birliktelik adına kendi hissiyatını ortaya koyan bir anıtı dikmek için gerekli tüm adımları atacaktır.

Saygılarımızla

Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi 

 1. Köln Türkleri Dayanışma Platformu 
 2. Atib – Kultur und Bildungszentrum – Sachsenring 
 3. Atib – Kultur und Integrationszentrum e.V., Köln Neuser Str. 
 4. Avrupa Kayserililer Derneği Köln, 
 5. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Köln Merkez, 
 6. Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Köln 
 7. Avrupa Trabzon Dernekleri Federasyonu, 
 8. Avrupa Karayurtlar Avşar Yardımlaşma Derneği 
 9. Avrupalı Denizlililer Derneği 
 10. DITIB Sportclub Köln, 
 11. DITIB Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln – Porz, 
 12. DITIB Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln – Kalk 
 13. DITIB Türkisch Islamische Kultur Verein, Köln-Clodwigplatz 
 14. DITIB Türkisch Islamische Kultur Verein, KÖLN-Meschenich
 15. DITIB-Türkische Islamische Gemeinde Köln – Chorweiler
 16. DITIB Chorweiler Spor Derneği Başkanı
 17. Köln Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği 
 18. Köln Kars Ardahan Iğdır Derneği
 19. Köln Kütahya Köprüörenliler Derneği 
 20. Köln Kütahya Yeşilçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği
 21. Köln Malatyalılar Derneği
 22. Köln Sarıyahşi Kültür Derneği 
 23. Köln Trabzonlular Derneği 
 24. SV Mevlana-Porz e.V.
 25. UETD Köln Bölgesi 
 26. Deutsche –Türkische Kulturverein e.V. 
 27. Türk-Ünid-Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği
 28. TGB- Türkiye Gençlik Birliği
 29. Dein Köln
 30. Usap
 31. Atatürk Kültür Evi
 32. Batı Avrupa Kırım Tatar Dayanışma ve Kültür Merkezi, 
 33. Burdurlular Derneği
 34. Berheim Azerbeycan Kültür Derneği
 35. IG Keupstr.
 36. IGMG Köln bölgesi
 37. Köln Türk Kültür Ocağı
 38. Köln Atürkçü Düşünce Derneği
 39. Barış 1981
 40. Siegburg Trabzon Kultur, Kunst- und Solidaritätsverein e.V. 
 41. TGB Türkische Jugendvereinigung Köln e.V.
 42. MUSIAD Türk İşadamları Derneği
 43. Europa Tokat Förder- und Solidaritätsverein e.V.
 44. Die Brühler Helden e.V.
 45. Aserbaidschanischer Kulturverein Köln e.V.
 46. ADD Atatürk Kultur- und Bildungszentrum
 47. Almanya Azerbaycan Kültür Evi e.V.
 48. Türk Sosyal Demokratları Köln Derneği
 49. Köln Uyum Meclisi Üyeleri
 50. DTU NRW Türk Alman İşverenler Derneği
 51. Atatürkçü Düşünce Derneği Köln ve Çeveresi e.V
 52. TEMA
 53. Ata Spor
 54. Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği
 55. Avrupa Giresunlular Derneği
 56. Burdurlular Derneği KÖLN