KİT, NSU terör olaylarının tamamen aydınlatılmasını ve tekrar yaşanmaması için siyaseti, bürokrasiyi, resmi ve özel kurum ve kuruluşları birlikte çalışmaya, sağduyulu olmaya, dayanışmaya davet ediyor.

11 Haziran 2018 tarihinde alınan mahkeme kararıyla sonuçlandırılan NSU davası ile teröre aktif katılım sağlayan şahsın müebbet hapis cezası ve diğer dört sanığın ise değişen süreli hapis cezaları alması, hayatlarını kaybeden insanların yakınlarının ve Türk toplumunun ve Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi üyelerinin acılarını dindirememiş ve vicdanları tam olarak rahatlatamamıştır.

Türk toplumu, NSU olarak kamuoyunda tanınan ve 15 yıl boyunca can yakan, kan akıtan, topluma kin ve nefret tohumları eken “Nasyonal Sosyalist Yeraltı” (NSU) isimli Neo-Nazi terör örgütü hakkında verilen mahkeme kararının kamuoyu vicdanını rahatlattığını düşünmemektedir. Toplumda derin yaralar açan bu terör grubunun ve üyelerinin, yardım ve yatakçılarının açığa çıkarılmadan sonlandırılmasını da endişe ile karşılamaktadır. Bu karar ile Türk toplumu, NSU terör grubunun perde önü figüranlarının cezalandırılarak davanın kapatılması, hatta dosyalara gizlilik getirilmesi demokratik hukuk devletine olan güvenin sarsılmasına neden olacağı endişesini taşımaktadır.

KİT, yapılan terör eylemlerinin insanlık dışı tanımlama, yaftalama ve yanlış yönlendirmelerle hayatın kaybeden insanların onur ve şahsiyetleriyle yıllarca alay eden, kamuoyunu ve medyayı yanlış yönlendirenler başta olmak üzere, olaylara dâhil olan her bireyin, her kurumun ortaya çıkarılarak adaletin tesisini ve kamu vicdanın rahatlatılmasını beklemektedir.

KİT demokratik hukuk devletine olan güvenin tekrar güçlendirilmesi için bu örgütün tamamen çökertilmesi ve devletten tamamen temizlenmesi için gerekli adımların atılmasını istemektedir.

Demokratik hukuk devleti ve onun kurumlarının asıl görevi, insanları katlederek devletin ve hukukun işleyişini uzun süre töhmet altına sokan bu tür terör gruplarının arka planını ve devlet içindeki yapılanmalarını, kurdukları iletişim ağlarını ortaya çıkarmak olmalıdır.

Hukuk devletine ve sosyal barışa güvenen ve yıllarca yaşadıkları ülkede barış ve kardeşliğin garantisi olan Türk toplumuna, onların cami ve derneklerine son yıllarda yapılan kundaklama ve saldırıların aydınlatılmaması da KİT’i ve üye derneklerini büyük endişeye sevk etmekte ve kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu saldırıların NSU ve onun karanlık elleriyle ilişkilerinin bulabileceği endişesini de taşıyan KİT toplumsal uzlaşıyı ve sağduyulu davranmayı birlikte yaşamanın temel taşı olarak görmektedir. KIT olarak barış, kardeşlik ve birlikte yaşamaya zarar veren, nefret ve ölüm kusan bu ve benzeri saldırılara karşı siyasileri, bürokrasiyi, resmi ve özel kurum ve kuruluşları birlikte çalışmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla
Köln ve Bölgesi Türk Dernekleri İnisiyatifi
Köln ve Bölgesi Türk Dernekleri İnisiyatifi